Kariyer Fırsatları

Mey|Diageo olarak, ilham veren karakterler tarafından, nesiller boyunca inşa edilen değerler üzerine kurulduk. 500 yıl öncesine dayanan bir sofra kültürünün meşale taşıyıcısı olarak, bizi her zaman ''en iyiye'' taşıyan çalışanlarımızın, en değerli hazinemiz olduğuna inanıyoruz.

Kariyer fırsatları için tıklayınız

1000'i Aşkın Tutkulu Çalışanımız 8 Üretim Tesisimiz

8 üretim tesisimizde ve tüm Türkiye'ye yayılmış olan satış ve dağıtım ağımızda 1.000'i aşkın tutkulu çalışanımız, geçmişin mirasını yenileyerek geleceğe aktarmak için çalışıyor. Çalışanlarımız, sadece iş bilgisi ve teknik uzmanlıklarıyla değil; ekip başarısına ve dayanışmaya olan inançları, sürekli öğrenmeye açıklıkları ve dinamik koşullara hızlı adaptasyonlarıyla de ön plana çıkıyor. Organizasyonumuza tutkuyla bağlı çalışanlar yaratmanın yolu, çalışanlarımızı yetkilendirmekten, onlara fırsatlar sunmaktan ve soru sormaya teşvik etmekten geçiyor.

Mey|Diageo'da Fırsat Eşitliği

Sahada ve üretimde, eril olarak algılanan görevlerde çalışan kadınlarımız başarılarıyla tüm tabuları yıkıyor.İşe alımlarda aday başvurularını cinsiyetten bağımsız yetkinlik, tecrübe gibi kriterler üzerinden değerlendiriyoruz. Cinsiyet dengesinin henüz kurulamamış olduğu departmanlarda işe alım sırasında önceliği, temsili eksik kalmış olan gruplardan gelen adaylara veriyoruz.Cinsiyet eşitliği ilkesini disiplinli bir biçimde uyguluyoruz. Kadınların ehil oldukları görevleri onlardan esirgemiyoruz. Terfilerde, kadın çalışanlarımızın cesaretlendirilerek başvuru süreçlerine dahil olmalarını ve değerlendirme süreçleri sonrasında gerekli geri bildirimler verilerek gelişim alanlarını güçlendirmeye yönelik eğitimler almalarını destekliyoruz.

Yeni Bir Hayat Staj Programı

“Akışına bırakma ama akışkan olmaktan korkma!" sloganıyla gençleri işimize ve tutkumuza ortak olmaya davet ediyoruz.Her 6 ayda bir; pazarlamadan tedarik zincirine, insan kaynaklarından finansa uzanan farklı departmanlarda, genç arkadaşlarımıza kariyer yolculuklarında unutamayacakları ve iş hayatına dair sorumluluk alarak ciddi kazanımlar elde edecekleri staj olanağı sunuyoruz.

Asıl Odağımız Anlam

Çalışanlarımıza “anlamlı” buldukları işi yaparken akışa kapıldıkları ancak bir rutinde kaybolmadıkları görevler sunmak en önemli önceliğimiz. Bu sebeple, çalışanlarımızın kişisel amaçları ve yaşam tutkuları üzerine çalıştıkları “amaç” atölyeleri düzenliyoruz.İşlerini severek yaptıkları, değer katabildikleri, hak ettikleri değeri gördükleri, kendi yeteneklerini hayata geçirebilecekleri bir çalışma ortamında, başarılarını ekip arkadaşlarıyla beraber kutlayabilecekleri fırsatlar sunuyoruz.

Gelişim Yolculuğu: Büyüme Zihniyeti

Mey|Diageo’da yeni açılan ya da boşalan rolleri, gelişimin ve öğrenmenin peşinde koşan çalışanlarımızla paylaşarak, departmanlar arası geçiş fırsatları yaratıyoruz.“Büyüme Zihniyeti” yaklaşımımız, çalışanlarımızın zorluklara meydan okumasına olanak sağlıyor ve onlara engeller karşısında yılmama konusunda destek oluyor. Alışkanlıkların değiştirilebilir, yeteneğin geliştirilebilir olduğuna inanıyor ve gelişim programlarımızı bu yaklaşım üzerine kurguluyoruz.

Bu mesaj kendine güvenen, genç yeteneklere!

Global bir ortamda gerçek iş bir deneyimi kazanabileceğin, eğitim ve gelişim fırsatlarıyla kendini kariyer yolculuğunda birçok yetkinlikle donatabileceğin, global ekiplerle farklı projeler üzerinde çalışabileceğin, mentorunun desteğiyle ve farklı departmanlarda rotasyonlarla geçireceğin dopdolu bir program seni bekliyor. 0-2 yıllık iş deneyimine sahipsen, Mey|Diageo Graduate Programımız’a bekliyoruz.