Kalite Anlayışımız

Kaliteyi yaratmanın yanında korumanın da tek yolu, sürekli testlerden ve denetimlerden geçiyor. Ürünün ve üretimin her aşamasında yüksek kalite standartlarına ve tüketici sağlığına öncelikli önem veriyoruz.

Politikamız

Mey|Diageo olarak; başta iş sağlığı ve güvenliği olmak üzere çevre, enerji, kalite ve gıda güvenliğini insana verilen değerin bir ölçüsü ve şirket politikamızın ayrılmaz bir parçası olarak kabul ediyoruz. Çalışanlarımızın dünya standartlarında sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamında hizmet vermesi, dünya pazarlarında rekabet edebilecek kaliteli ürünler ve markalar yaratmak; en önemli önceliklerimiz.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi / FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

Mey|Diageo olarak, ürünün ve üretimin her aşamasında yüksek kaliteye ve tüketici sağlığına öncelikle önem veriyoruz. Bu çerçevede şirket bünyesinde müşteri memnuniyeti, sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayan sistemler kuruyor ve ileri teknolojiyi takip eden altyapısal yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Hızla büyüyen alkollü içki sektörünün öncü firması olarak, kaliteli ürün ve gıda güvenliği kavramlarını yönetim sistemleriyle de pekiştiriyor; ISO 9001:2015 ve FSSC 22000 standartlarına ilişkin gereklilikleri özenle uyguluyoruz. Türkiye'de ISO 9001 belgesine sahip ilk rakı üreticisi ve ISO 22000 belgesine sahip ilk şarap üreticisi olmakla beraber, Satış Dağıtım Direktörlüğü'müzün 2008 yılında belge kapsamına alınmasıyla ürün güvenilirliğinin satış ağında da etkin şekilde korunmasını sağlıyoruz. 2016 yılında gıda güvenliği standartlarımızı yükselterek tüm üretim tesislerinde FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ne geçiş yaptık.

ISO 9001

2015 Kalite Yönetim Sistemi'yle süreç yönetimi uygulamaları ve FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gerekliliklerine uygun olarak, risk bazlı düşünme yaklaşımıyla gerçekleştirdiğimiz ve sürekli iyileştirdiğimiz süreçlerimiz sayesinde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılanmasını güvence altına alıyoruz. Yasal düzenlemelerle belirlenmiş yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getirmenin yanında, tüketici sağlığını ve müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, kararında tüketilen ürünün sağlık açışından herhangi bir risk oluşturmaması için gereken tüm önlemleri belirleyip, tedarikçiden tüketiciye kadar olan bütün aşamaları yönetim sistemleri politikasını esas alarak gerçekleştiriyoruz.

ISO 14001

2015 Çevre Yönetim Sistemi / Sera Gazı Doğrulaması Mey|Diageo olarak, çevreye verilen etkilerin olabilecek en az düzeyde tutulması, atıkların azaltılması, ayrıştırılması ve geri dönüşümün sağlanması, sera gazı emisyonlarımızın hesaplanarak karbon ayak izimizin çıkarılması, doğal kaynak ve enerji tüketiminin en aza indirilmesi için azami gayret gösteriyoruz. Yüksek alkollü içki sektöründe çevre yönetim sistemini ISO 14001 standardına uygun belgeleyen ilk firmayız. Çevresel etkilerimizi detaylı olarak tespit edip kontrol altına alarak, çevresel performansımızı sürekli olarak geliştiriyoruz.

Sera Gazı Beyanı

Türkiye'de gıda sektöründe ilk defa Mey Alkollü İçkiler Nevşehir İçki Fabrikası 2009 yılı sera gazı raporu ve sera gazı envanterini uluslararası geçerliliği olan ISO 14064:1 Sera Gazı Emisyonlarının Hesaplanması Standardı’na uygun olarak hazırlandı ve bağımsız bir kuruluş olan Lloyd's Register 'e 07/10/10 tarihinde doğrulattı.

Ürün Karbon Ayakizi Doğrulaması

Türkiye'de ilk defa Kayra Vintage Serisi beyaz ve kırmızı şaraplarının hayat boyu döngüleri sonucunda açığa çıkan sera gazı emisyonlarının PAS 2050:2008 standardına göre hesaplanması yapıldı. Bağımsız bir kuruluş olan Bureau Veritas firmasına 05/09/2011 tarihinde doğrulatıldı.

ISO 45001

2018 / İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Mey|Diageo olarak, en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımızı da bu alanda gerçekleştiriyoruz.Çalışanlarımızıngüvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahipolmalarıöncelikli şartlarımız arasında yer alıyor. İş sağlığı ve güvenliği konusunda planlı ve sistemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda ISO 45001:2018 Yönetim Standartı’nı, çalışanlarımızın sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modeli olarak benimsedik ve Türkiye'de yüksek alkol sektöründe bir ilke imza atarak aldığımız OHSAS 18001:2007 sertifikasını, 2019 yılındaki versiyon geçişiyle ISO 45001:2018 olarak güncelledik.

ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri’nin Kapsamı

MEY Alkollü İçkiler’in rakı, votka, cin, likör, şarap, suma ve tarımsal kökenli etil alkol üretimi ve anason işleme faaliyetleri ile Mey İçki’nin alkollü içkilerin depolanması ve dağıtımını kapsamaktadır.

Bilgilendirme Metni

Seveso direktifi olarak bilinen regülasyon ülkemizde son olarak; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından 4/7/2012 tarihli ve 2012/18/AB sayılı Konsey Direktifi dikkate alınarak yeni “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” Resmî Gazete’de 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayı ile yayınlanmıştır.

Kuruluşumuz “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik” hükümlerine tâbidir. Yönetmelik Madde 7’de belirtilen bildirim Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bildirim sistemi (BEKRA) kullanılarak beyanı yapılmıştır. BEKRA bildirimi çerçevesinde kuruluşumuz “Alt Seviyeli” kuruluş olarak belirlenmiştir. Yönetmelik Madde 10 gereğince kuruluşumuz tarafından “Büyük Kaza Önleme Politika Belgesi” hazırlanmıştır.

Kuruluşta büyük kaza olması halinde gerekli önlemler ve yapılması gerekenler hakkında detaylı çalışmalar yapılmış olup tüm personel acil durumlar hakkında yeterli eğitimi almıştır. Kuruluşta bir kaza meydana gelmesi halinde ilgili kurumlara personel tarafından bilgi verilecektir. Bu durumda derhal olay yerinden uzaklaşıp güvenli bir bölgede kalınarak kaza tehlikelerinin ortadan kaldırılması beklenmelidir.

Kuruluşta alevlenir gaz, çevre ve sağlık için tehlikeli maddeler depolanmaktadır. Kuruluşta yangın, patlama ve çevre kirliliği ile sonuçlanabilecek kazalar senaryo edilmiş ve bu kazalar için birçok önlem alınmıştır. Alevlenir gazların ortama yayılmasını engelleyecek önlemler olduğu kadar yayılımın büyümesini engelleyecek ihbar tedbirleri de bulunmaktadır. 

Kuruluşta büyük endüstriyel kazaların yaşanması halinde bu kazaların etkilerini en aza indirmek için acil hizmet birimleri, komşu kuruluşlar ve diğer kurumlar ile iletişimi sağlamak için Kriz Yönetim Planı hazırlanmıştır. Bu planda olası tüm senaryolar değerlendirilerek çalışanlara gerekli eğitimler verilmiştir.

Kuruluşta meydana gelebilecek tüm kaza senaryoları değerlendirilerek rapor hazırlanmış, tehlikeli maddeleri tanımlayan ve müdahale yöntemi hakkında bilgi veren  Tehlikeli Maddeye Müdahale Kartları hazırlanarak ilgili kurumlar ile paylaşılmıştır.

Tüketici Şikayetleri Sürecimiz

Mey İçki Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Mey”) olarak, ürettiğimiz; ithal ettiğimiz; satış ve dağıtımını yaptığımız ürünlere ilişkin tüketici şikayetleri sürecini; büyük bir titizlikle, tüketici memnuniyeti kriterlerimize ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a (“Kanun”) uygun olarak aşağıdaki şekilde takip ediyoruz:

Tüketicilerimizin Mey Diageo ürünleri ile ilgili şikayetlerini 444 4 639 numaralı danışma hattımız (çağrı merkezi) üzerinden alıyoruz. Şirketimize farklı kanallardan ([email protected] e-posta gönderilmesi gibi)ulaştırılan şikayetleri de yine danışma hattımıza yönlendiriyoruz. 

Şikayetin bize ulaşmasından sonra tüketiciye 1 iş gün içinde ulaşarak, analiz edilebilmesi için ürünün kendisinden alınacağı bilgisini veriyoruz. Tüketiciyle randevulaşarak, imzalı Tüketici Şikayeti Ürün Teslim formunu doldurmalarını istiyoruz ve şikayet edilen ürünü kuryemiz aracılığıyla teslim alıyoruz.

Tüketiciyi Korunması Hakkında Kanun uyarınca, herhangi bir ürünün ayıplı olduğu iddia edildiğinde, şikayete konu ürünün tüketiciden alınarak analiz edilmesi gerekmektedir.

Bu analizde tüketicinin şikayetine konu olan ürünün orijinal olup olmadığı, içerisine müdahale edilip edilmediği veya yabancı madde bulunup bulunmadığı dikkatle incelenmektedir. Bu analiz Mey Diageo Kalite ve Teknik Departmanı’nın Merkez Laboratuvarında kıdemli uzmanlarca gerçekleştirilmekte ve en kısa sürede sonuçlanması için çalışılmaktadır.

Diageo markalarını taşıyan ithal ürünlerle ilgili bir şikayet olduğunda ise, aynı uygulamayı laboratuvar aşamasına kadar tekrarlıyoruz ancak bu kez ürünü analiz edilmesi için Diageo’ya gönderiyoruz.

Her iki durumda da analiz sonuçlarına ulaşıldığında tüketiciyi arayarak konuyla ilgili bilgi veriyoruz.