Learning For Life

Samandağ Gastronomi Köyü

Samandağ Gastronomi Köyü, Mey I Diageo, Oxfam KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı), Samandağ Belediyesi ve Samandağ Kadın Kooperatifi iş birliği ile yeniden hayat bulan bir dayanışma projesidir.

Mey|Diageo olarak en çok önem verdiğimiz değerlerin başında "emeğe saygı” geliyor. Dayanışma anlayışımızın temelinde de bu felsefe yatıyor.

Bu anlayışla 6 Şubat deprem felaketi ertesinde, bölgede çalışmalar sürdüren Oxfam KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı) ile güçlerimizi birleştirdik. Hatay’ın Samandağ ilçesinde Samandağ Kadın Kooperatifi tarafından belediyeden kiralanan ve depremde zarar gören gastronomi köyünü ayağa kaldırma çalışmalarıyla uzun vadeli, sürdürülebilir bir projenin ilk adımlarını attık.

MeyIDiageo, Oxfam KEDV (Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı), Samandağ Belediyesi ve Samandağ Kadın Kooperatifi iş birliği ile yeniden hayat bulan Samandağ Gastronomi Köyü’nde, öncelikle bölge kadınlarının Yaşam Boyu Öğrenim (Learning For Life) programı kapsamında eğitilmesi, istihdama kazandırılması, yörenin geleneksel gastronomi kültürünün ve lezzetlerinin kayda geçirilip kalıcı hale getirilmesi ve bundan sonraki kuşaklara aktarılması için gerekli adımların atılması hedefleniyor.

Önümüzdeki süreçte Samandağ Gastronomi Köyü’nde açılması planlanan restoran ve konukevleri, turizme hizmet edecek ve kadınların ürettiği yöresel ürünler satışa sunulacak. Bu sayede, kadınlar hem ekonomik bağımsızlıklarını kazanacak hem de bölgenin turizm potansiyelini artıracak.

Proje tamamlandığında, Samandağ Gastronomi Köyü, bölgenin ekonomik kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacak ve kadınların toplumsal hayata daha aktif bir şekilde katılmalarına olanak tanıyacak.

Learning For Life / Yaşam Boyu Öğrenim

Learning For Life / Yaşam Boyu Öğrenim Diageo’nun faaliyet gösterdiği 180 kadar ülkede, konaklama sektöründe ı̇ş arayan ancak yaşamları boyunca eğı̇tı̇m ve ı̇stı̇hdam konularında engellerle karşılaşmış kı̇şı̇ler için, iş ve konaklama becerı̇lerı̇ sağlamaya yönelik bir programdır.

Katılımcıların istihdam edilebilirliğini artırmak, geçim kaynaklarını iyileştirmek ve herkes için çalışan gelişen bir konaklama sektörünü desteklemek için iş ve konaklama becerilerine ve kaynaklarına eşit erişim sağlar. Yerel eğitim, hükümet ve eğitim kuruluşlarıyla ortaklık içinde olan Learning For Life / Yaşam Boyu Öğrenim, katılan bireylerin, Diageo'nun ve genel olarak konaklama sektörünün büyümesini desteklemektedir.

Learning For Life 2008 yılında Latin Amerika'da başladı ve o zamandan beri ABD, Avrupa, Afrika ve Asya'ya yayıldı. Bugüne kadar eğitim programları aracılığıyla 200.000'den fazla öğrenciye eğitim aldı.