Üye Olduğumuz Birlik ve Dernekler

`Biz birlikte daha güçlüyüz. Üye olduğumuz birlik ve derneklerle birlikte; sektörümüzde, ülkemizde ve dünyamızda fark yaratmak için beraber çabalıyoruz.`

İşbirliğinde olduğumuz Sivil Toplum Kuruluşları