Çiftçi Bir Şirket

Çiftçilik yapılanmalarımız 2005 yılı itibarıyla başladı. 2011 yılından itibaren de Çiftçi Belgesi aldık, dolayısıyla biz aslında kendisi de çiftçi olan bir şirketiz. Ocak 2023 itibarıyla şirketimizde toprak alanıyla ilgili 28'i gıda mühendisi, 12'si tarımla ilgili bölümlerden mezun toplam 40 arkadaşımız görev yapıyor. Tarıma dayalı sanayinin önemli bir oyuncusuyuz. 2019 Nielsen Perakende Raporu’na göre Türkiye’nin en büyük 5. gıda ve içecek, 7. hızlı tüketim şirketi konumundayız.

Yerli Üretim

Ürünlerimizdeki tarımsal bileşenlerin tamamını Türkiye’den temin ediyoruz. Yılda yaklaşık 400 milyon liralık tarımsal ürün alıyoruz. Özellikle rakıda Coğrafi İşaret kapsamında üzüm ve anasonun Türkiye topraklarından temin edilmiş ve Türkiye’de üretilmiş olması gerekiyor. Şarap üretimimizde Şarköy ve Elazığ’da toplam 55 hektarlık kendi bağlarımızdan elde ettiğimiz şaraplık üzümlerimizi kullanıyoruz. Üzümlerin bir kısmını da yine ülkemizdeki sözleşmeli çiftçilerimizden alıyoruz.

Yenilikçi Uygulamamızdan Örnekler

Tarımda sürdürülebilirliği, geleceğe yaptığımız bir yatırım olarak görüyoruz. Bu kapsamda bilimsel altyapıyı geliştirmek adına üniversite-sanayi iş birliği projelerimizi artırarak çiftçi desteklerimizle de ulusal tarımımıza katkılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Çiftçilere tohum, gübre ve yakıt yardımının yanı sıra verimliliği artırmak üzere danışmanlık hizmeti de sağlıyoruz. Üretimde çalışan bütün kadın ve erkeklere eşit maaş uygulaması yapıyoruz.

Türkiye’nin Ticarete Konu ve Tescilli İlk Anason Tohumları

Ege Üniversitesi ile 7 yıldır devam eden anason tohumu ıslah çalışmalarımızda elde edilen 3 adet tohum tescillendi. İsimleri: “Yeni 37”, “Ege 53” ve “Altın 8”. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’yle yürüttüğümüz projeyle anason tohumlarının iklim ve toprak özelliklerine göre aroma profillerindeki değişimleri belirliyoruz. Çukurova Üniversitesi ile anasonda genotip çalışmasını başlatmayı hedefliyoruz. Alaşehir içki fabrikamızda geçtiğimiz yıl yatırımını gerçekleştirdiğimiz Kraft Rakı üretim tesisimizde çeşitli anason/üzüm gibi hammaddeleri deneme üretimlerinde kullanarak en kaliteli hammaddeye ulaşma çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Hammadde Satın Alımı

Tüm tarımsal alımlarımızdan bahsedersek, tarımsal hammadde olarak buğday, sumalık üzüm, şaraplık üzüm, kuru üzüm ve anason alıyoruz. Bu alımların büyük çoğunluğu tedarikçilerimiz üzerinden gerçekleşiyor ve yaklaşık 20-22 bin üreticiye dokunuyoruz. Üzüm alımlarımızın %10’unu İç Anadolu, %35’ini Ege, %10’unu Trakya, %45’ini Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinden gerçekleştiriyoruz.

Şahyar Projesi

Alaşehir’in Şahyar bölgesinde yer alan ve üzüm çiftçilerinin kuraklık ve altyapı eksikliği nedeniyle faaliyetlerini durdurmasına neden olan 60 hektar büyüklüğündeki alanda damla sulama projesini hayata geçirdik. Yeni boru sistemini kullanarak araçlara erişimi kısıtlı olan yerel çiftçilerin geleneksel taşkın sulamadan daha verimli bir yöntem olan damla sulama sistemine geçmelerini destekledik. Bu sayede; kullanılan su miktarında yaklaşık %50 tasarruf sağlanabileceğini öngördük ve 15,192 m3 su geri kazanımı sağladık.

Anason Islahı Projesi

Rakının temel hammaddelerinden biri olan anason tohumunun ıslah edilerek kalitesinin artırılması için Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'yle birlikte 5 yıl süren bir çalışma sonucu 3 tip yeni tohum elde edildi ve Tanım ve Orman Bakanlığı tarafından "Yeni 37", "Ege 53" ve "Altin 8" olarak isimlendirilen tohumların üçünün de tescili onaylandı. 2020 yılı itibarıyla ise geliştirilen bu 3 yeni çeşidin Mey Diageo adina resmi tescili yapıldı. 5 yıl süren bu projemiz kapsamında anason tohumlarında çeşit geliştirme ve kalite çalışmalarına devam ediyoruz. Raporlama döneminde tescilli anason tohumlarından 200 dönüm alana ekim yapıldı, 11,5 ton tohum üretimi gerçekleştirildi ve üretilen 11,5 ton tohumun 10,5 tonu çiftçilere dağıtıldı. 200 ton anason tohumunun ise gelecek dönem rakı üretiminde kullanılması planlanıyor.

Yeni Nesil Çiftçilik Projesi

Mey|Diageo olarak yürüttüğümüz “Yeni nesil çiftçilik” projesi kapsamında aşağıdaki konularda çalışmalar yürütüyoruz:

  • "Eşit işe eşit ücret" uygulamasının bağlarda gerçekleştirilmesiyle geleneksel uygulamaya son vererek kadınlara erkeklerle aynı yevmiyenin verilmesini sağlıyoruz.
  • 2018 yılı itibarıyla Elazığ ve Diyarbakır'da azalan üzüm üretimini desteklemek için yapılan mazot ve gübre desteğine devam ediyoruz.
  • Budama döneminden hasat dönemine kadar kontrol, ilaçlama, gübreleme şeklinde bağlara sağlanan teknik desteğin yanı sıra çiftçilerimize finans ve eğitim desteği veriyoruz.
  • Şarköy ve Elazığ bağlarımızda kurulan meteoroloji veri istasyonlarıyla iklimin hammaddeye olan etkisinin takibi ve kaliteli yetiştiricilik için katkı sağlıyoruz.

Rakı Duyusal Çemberi

Mey Diageo'nun Çukurova Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz, 16 uzman tadımcının 3 şehirde sürdürdüğü çalışmalar sonucunda ortaya çıkan Rakı Duyusal Çemberi, rakının duyusal özellik ve karakteristiklerinin tanımlanmış, kategorize edilmiş halidir. Bu çember duyusal değerlendirme yapacak kişileri bilgilendiren bir sözlüktür. Rakı Duyusal Çemberi, içten dışa doğru ya da dıştan içe doğru takip edilebilen 4 katmandan oluşur. En içte bulunan katmanda, duyusal tanımlayıcıların hammadde ve üretim yönteminden gelen temel kaynaklarını gösteren 4 temel sınıf olarak anason, suma, olgunlaştırma ve imbik distilasyonu bulunur. Bu 4 temel sınıf ikinci katmanda tanımlanmış olan duyusal tanımlayıcıların kaynağıdır. İçten ikinci katmanda merkezdeki 4 temel sınıfın karakterine göre tecrübe edilebileceği duyusal analiz noktaları olan görünüm, aroma, tat ve ağız hissi ana kategorileri bulunur. İçten üçüncü katman ise ardından gelen detaylı tanımlayıcıların ana ailelerini sınıflandırır. Bunlar; baharatımsı, anason, tatlımsı, reçinemsi, çiçeksi, meyvemsi gibi ailelerdir. Son olarak da en dışta bulunan çember bize rakıyı duyusal olarak değerlendirirken karşılaştığımız spesifik duyusal tanımlayıcıları listeler.