Ekosistem 2030 Hedeflerimiz

İş stratejilerimize ve operasyonel performansımıza entegre ettiğimiz sürdürülebilirlik anlayışıyla, ülkemiz ve gezegenimiz üzerinde yaratacağımız olumlu etkinin her yıl artarak devam edeceğine inanıyoruz. Bu hedef doğrultusunda var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya...

yaratmaya yardımcı olmak için, çalışmalarımızı Diageo’nun global ölçekte belirlediği Ekosistem 2030 Hedefleri doğrultusunda sürdürüyoruz. 2030 yılına kadar yaşadığımız, çalıştığımız, kaynaklarını kullandığımız ve satış yaptığımız her yerde toplum üzerinde olumlu bir etki yaratma hedefiyle paralel çalışmalar yürütüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz her ülkede kararında tüketimi desteklemek, kapsayıcılık ve çeşitliliği savunmak, uzun vadeli başarılarımızın dayandığı doğal kaynakları korumak, tohumdan kadehe kadar sürdürülebilirliğe öncülük etmek için çalışıyoruz.

Bilinçli Tüketim Hedefi

 • Kararında tüketim mesajı vererek toplam 1 milyar insana ulaşmak.
 • 5 milyon insanı alkollü araç kullanımı konusunda bilinçlendirerek, bu konuda iyi yönde değişimi desteklemek.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik

Mey | Diageo olarak en çok önem verdiğimiz değerlerin başında "emeğe saygı” geliyor. Dayanışma anlayışımızın temelinde de bu felsefe yatıyor. Bu sebeple;

 • 2030 yılına kadar liderlik takımında %50 kadın temsili sağlamak.
 • 2030 yılına kadar liderlik takımında %45 etnik çeşitlilik sağlamak.
 • Kapsayıcılık ve çeşitlilik adına gerçekleştirilen projeleri desteklemek.
 • Değerlerimizdeki kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkemizi geliştirmek için çalıştığımız tedarikçilerde kadınların ve farklı temsiliyet gruplarının yürüttüğü işlerin yüzdesini ölçümlemek ve artırmak.
 • “Learning for Life” programı kapsamında 200 bin kişiye iş ve hizmet konularında eğitimler vererek, işe alınabilirlik oranını yükseltmek.
 • Diageo Bar Academy kapsamında 1,5 milyon insana gelişen hizmet sektöründe kullanmaları için yetkinlik kazandırmak ve kaynak aktarımı yapmak.
 • Etnik çeşitlilik ve temsil edilmeyen grupların dâhiliyeti konusunda toplumsal projeler geliştirmek.

Tohumdan Kadehe Sürdürülebilirlik: Suyu Hayat Boyu Muhafaza Etmek

 • Kuraklığın yüksek olduğu üretim alanlarında, suyun verimli kullanımını %40 artırarak ve şirket genelinde verimli kullanımı %30 artırarak su tüketimini azaltmak.
 • Kuraklığın yüksek olduğu ülkelerde yaşayan halka erişilebilir ve kaliteli su erişimi sağlamak.
 • Operasyonlarımızda kullandığımız suyun tamamını ve daha fazlasını 2026 yılına kadar yenilemek.
 • Üretim fabrikalarımızın yer aldığı bölgelerdeki halkın temiz suya, sağlık hizmetlerine ve hijyene erişimini %100 sağlamak adına yatırımlar yapmak.

Tohumdan Kadehe Sürdürülebilirlik: Düşük Karbon Ayak İzine Geçiş

 • Direkt operasyonlarda sıfır karbon salınımına geçmek.
 • Değer zinciri emisyonunu %50 azaltmak.
 • Direkt operasyonlarda %100 yenilenebilir enerjiye geçmek.

Tohumdan Kadehe Sürdürülebilirlik: Tasarım ile Sürdürülebilir Olmak

 • Direkt operasyonlarda ve tedarik zincirinde sıfır atığa ulaşmak.
 • Paketleme yöntemlerimizi %100 yenilenebilir (yeniden kullanılır, gübrelenebilir, geri dönüştürülebilir) formata getirmek.
 • Toplam paketlemeyi azaltmak ve yenilenebilir materyali paketleme operasyonlarımıza dahil etmek (%10 paketleme ağırlığı azaltımı ve paketlerde %60 geri dönüştürülmüş içerik kullanımı).
 • 2025 yılına kadar plastiklerimizi %100 yeniden kullanılabilir ve gübrelenebilir hale getirmek.
 • Plastiklerde geri dönüştürülmüş materyal kullanımını 2025 yılına kadar %40, 2030 yılına kadar %100’e çıkarmak.
 • Lokal tedarikçi topluluğunun tamamına tarım ve kaynakları, ekonomik inşaat ve çevresel direnç konularında eğitim vermek (150.000 çiftçiye).
 • 5 noktada canlandırıcı ve yenileyici pilot tarım programları geliştirmek.