Herkes Eşit,
Herkes Farklı

Amacımız; Mey|Diageo’da çalışan herkesin, kendine has özelliklerini her yönüyle yansıtabilme özgürlüğünü açık ve net bir şekilde hissedebilmesini sağlamak. Çünkü biz, seveceğimiz ve takdir edeceğimiz bir kurum kültürünün; çeşitliliğimizle, farklılıklarımızla ve bunların gururla ortaya konulup karşılıklı tanındığı bir çalışma ortamıyla oluşacağına inanıyoruz.

Herkes Eşit, Herkes Farklı

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Manifestosu

Kapsayıcılık ve çeşitliliği çalışma prensiplerimizden biri haline getirmemizin en önemli nedeni; farklı fikirlere, deneyimlere ve geçmişlere sahip ekip arkadaşlarımız, müşterilerimiz ve en nihayetinde işimiz için sürdürebilir katkı sağlaması. Biz, müşteri ve tüketici çeşitliliğimizi yansıtan bir çalışan dağılımımız olduğunda daha başarılı ve çalışanlarımızın bir parçası olmaktan gurur duyduğu bir şirket olacağımıza inanıyoruz. Bu nedenle, liderlik kadrosunda olsun olmasın, her birimizin görev tanımının önemli bir parçası da, çalışma arkadaşlarımızın bakış açılarındaki farklılıkları içselleştirerek kabul etmek ve değer vererek kendi varsayımlarımızı yeniden gözden geçirmek.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik çalışmalarımızda nerede iyi olduğumuzu ve neleri daha iyi yapabileceğimizi görmek amacıyla şirket içerisinde odak grup çalıştayları gerçekleştirerek, çalışanlarımızın beklentilerini dinliyor ve gelecek dönem aksiyon planlarını hazırlıyoruz. Dinlemenin önemini ve çok sesliliğin zenginliğini bilen bir şirket olarak, kapsayıcılık ve çeşitlilik çalışmalarımızı gönüllülerden oluşan Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Komitemiz liderliğinde sürdürüyoruz. Kapsayıcılığın ve çeşitliliğin bizim için neden önemli olduğunu, amacımızı ve ilkelerimizi anlatan, öncü politikaları üretirken kendimize rehber olarak almak üzere hazırladığımız Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Manifestomuzla da çalışanlarımıza, müşterilerimize, tüm paydaşlarımıza ve bizi takip eden herkese kapsayıcılık ve çeşitlilik konusundaki tavrımızı ve duruşumuzu anlatmak istiyoruz. Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Manifestomuza ulaşmak için aşağıdaki linki tıklayın.

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Çalışmalarımız

Kapsayıcılık ve Çeşitlilik Çalışmalarımız

Tüm süreçlerimizde adalet ve şeffaflık temel prensiplerimiz çerçevesinde ilerliyoruz. Her yıl şirket genelinde “Adalet Haritası” çıkararak nerede iyi olduğumuzu görmeye ve gelişim alanlarımızı belirlemeye odaklanıyoruz.

  • Kapsayıcılık ve çeşitlilik anlayışımızın doğal bir sonucu olarak, işe alım ve özellikle terfi süreçlerimizde hiçbir ayrım gözetmeksizin herkese fırsat eşitliği sağlıyoruz.
  • Çalışanlarımıza yönelik veya onlar arasında oluşabilecek her türlü ayrımcılığın ve tacizin karşısında duruyoruz. Konunun hassasiyeti ve önemine istinaden, bu konuda toleransımız kesinlikle bulunmuyor; diğer bir deyişle “sıfır tolerans” politikasına sahibiz. Bunun bir örneği olarak; şirket genelinde yayınladığımız “Kadına Yönelik Şiddet Politikası ve El Kitapçığı” ile olası sorunların karşısında ve kadınların yanındayız.
  • Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesini ve iş gücüne katılım oranının artmasını destekliyor, erkek egemen olarak görülen iş dallarında kadınların sayısının artırılması ve üst yönetimde dengeli temsilin sağlanması için çalışmalar yapıyoruz.
  • Kapsayıcılık ve çeşitlilik konusundaki farkındalığımızı iç ve dış iletişimimizin her alanına yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Sosyal medya paylaşımlarımız ve iş ilanlarımızda cinsiyet, dil, din, etnik köken gibi ayrımcı kalıplardan uzak, bağımsız kapsayıcılığımızı vurgulayıcı ifadeler kullanıyoruz.
  • Kapsayıcı kavramların kelime anlamları ve bizim üzerimizdeki etkilerine dair düşündürücü ve bilgilendirici bir içeriğe sahip olan A’dan Z’ye Kapsayıcılık Sözlüğümüz bulunuyor.
  • Etnik dağılımımızın sadece sayılardan ibaret olmadığının farkındayız. Etnik kimlik denildiğinde akla gelen ilk konulardan biri yöresel yemekler konusunda, büyüklerimizden öğrendiğimiz tariflerle “Yöresel ve Etnik Yemek Kitabı” hazırladık.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik
anlayışının gücüne inanan bir şirket olarak,
daha iyi bir dünyaya erişene kadar bu mücadeleye devam edeceğiz.

 Yöresel ve Etnik Yemek Kitabı’mızı incelemek için tıklayın

Sponsorluklar ve İşbirlikleri

  • Görme engelli bireylere her türlü ürün ve hizmeti erişilebilir kılan Blindlook ile 100 meyhaneyi görme engellilere erişilebilir kıldık.
  • Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği’nin 10 yıldır düzenlediği KUIR Film Festivali'nden sonra kurumsal sponsoru olduk.
  • Erişilebilir Her Şey ekibiyle projeler yürütüyor, Etkinliklerde Erişilebilirlik isimli eğitimi tüm etkinlik ekiplerimize ve etkinliklerde beraber iş yaptığımız çalışanlara vererek engellenen bireylerin herkesle eşit olarak etkinliklere katılım sağlayabilmesine destek veriyoruz.
  • LİSTAG Derneği ile bir araya gelerek şirket içi eğitici webinarlar düzenledik.