Campaign Türkiye / "Başka Bir Şirket" Mümkün

01 Kasım 2022

Sürdürülebilirlik bizim için vazgeçilmez bir konu. Sürdürülebilirliğin şirketimizin stratejilerine ve operasyonel performansımıza daha ileri boyutta entegrasyonu için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Sürdürülebilirlik yaklaşımımızın temelini “Tohumdan kadehe kadar sürdürülebilirliğe öncülük etme” prensibi oluşturuyor. Çalışmalarımız bu prensip etrafında şekilleniyor ve sürdürülebilirlik bütün projelerimizin merkezinde yer alıyor. Projelerimiz, iletişim faaliyetlerimiz, içinde yer aldığımız inisiyatifler, kamu otoriteleri ve müşterilerimizle yürüttüğümüz ilişkilerimizin temelinde geleceğimizi, içinde bulunduğunuz ekosistemi ve gezegenimizi korumak yer alıyor. Sektörümüzde ilk ve öncü çalışmalarla, daha sürdürülebilir bir dünya için mücadele ediyoruz.

Mey|Diageo olarak kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirme hedefinin de ötesinde, sorumlu bir sosyal kurum olma hedefiyle çalışıyoruz. Çalışmalarımızı sorumlu tüketim bilincini yaymak, kapsayıcılığa ve çeşitliliğe dayanan kültürü geliştirmek, operasyonlarını karbonsuzlaştırmak, 2030’a kadar üretim prosesinde kullandığı suyu %40 azaltmak, 2026’ya kadar su kıtlığı olan bölgelerde kullandığından daha fazlasını yerine koymak, değer zincirinde atığı ortadan kaldırmak, %100 geri dönüşümlü ambalaj kullanımını sağlamak, 2030 yılına kadar tüm tesislerimizde karbon nötr olmak, daha dürüst ve adil bir dünya için katkıda bulunmak hedefleri doğrultusunda sürdürüyoruz. Daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir dünya yaratmaya yardımcı olmak için çalışmalarımızı Diageo’nun global ölçekte belirlediği 2030 ekosistem hedefleri doğrultusunda ilerletiyoruz. Hedefimiz; 2030 yılına kadar yaşadığımız, çalıştığımız, kaynaklarını kullandığımız ve satış yaptığımız her yerde toplum üzerinde olumlu bir etki yaratmak…

Mey|Diageo olarak “tohumdan kadehe kadar sürdürülebilirliğe öncülük etme” prensibiyle çıktığımız bu yolda, ülkemiz ve gezegenimiz üzerinde yaratacağımız olumlu etkinin her yıl artarak devam edeceğine inanıyor, bunun için yılmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Tarıma dayalı endüstrinin bir temsilcisi olmakla beraber, hem çiftçi hem de sanayici olan bir şirket olarak sürdürülebilir ekonomiye yürekten inanıyoruz. Bunun tarım, ticaret, istihdam ve kültür alanlarında daha ileri safhalara taşınması için öncü projeler geliştiriyor ve uyguluyoruz. Nitekim bu yıl içerisinde Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ile hizalı olarak tamamladığımız 67 proje bunun bir göstergesi.

Topraktan, bağdan ve çiftlikten başlayan, parçası olduğumuz gastronomi ekosistemine kadar uzanan değer zincirimize “net artı” katkıda bulunmak için çabalarımızı hızlandırdığımız bir yılın ardından yayınladığımız 2. Mey|Diageo Sürdürülebilirlik Raporu’nun sonuçları gurur verici. Üç tesisimizde ürettiğimiz ve kullandığımız yenilenebilir enerji miktarını ortalama olarak %40 seviyesine çıkardık. Bütün tesislerimizde “Toprağa Sıfır Atık” hedefine ulaşarak 1.295 ton sera gazı salımını engelledik. Tedarikçilerimizle hayata geçirdiğimiz projeler sayesinde 346 ton çam ve 11 ton kağıt-karton atığını önledik, 242 ton sera gazı salımına engel olduk. Bunlar raporda bulacağınız çalışmalarımızdan sadece birkaç tanesi.

“Yarın nasıl bir dünyaya sahip olmak istiyoruz?” sorusunun cevabının, aslında “Bugün işimizi nasıl yapıyoruz?” sorusuna vereceğimiz cevapta gizli olduğuna inanıyoruz. 

Bu raporda dikkat çeken birçok rakam, gelişme gösterdiğimiz birçok alan var ama bundan da önemlisi, çok güçlü bir de iddia var: “Başka bir şirket mümkün”… Biz, gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarla, “başka bir şirket”in mümkün olduğunu göstermeye çalışıyoruz. İnsana, doğaya ve paydaşlarımıza saygı temelleri üzerine inşa ettiğimiz bu yaklaşımla “Sanatı destekleyen, tüm canlıların haklarını savunan, çevreye pozitif etki yapan bir şirket mümkün.” diyoruz. Çünkü “Yarın nasıl bir dünyaya sahip olmak istiyoruz?” sorusunun cevabının, aslında “Bugün işimizi nasıl yapıyoruz?” sorusuna vereceğimiz cevapta gizli olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle; içinde bulunduğumuz toplum ve paydaşlarımız için çevresel, toplumsal ve yönetsel dengeyi sağlama ve faaliyetlerimiz aracılığıyla uzun dönemli, sürdürülebilir değer yaratma hedefiyle var gücümüzle çalışıyoruz.