Hürriyet / Kapsayıcılık ve Çeşitliliğin Öncüsüyüz

08 Mart 2022

'Kapsayıcılık ve çeşitliliğin öncüsüyüz'

Mey Diageo Regülasyon, Hukuk ve Kurumsal İlişkiler mey DIAGEO Direktörü Meltem Azbazdar, çeşitlilik ve kapsayıcılığın ön planda tutulduğu bir kurum kültürü oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu da ancak dilde ve düşüncede farkındalığın olduğu, empati ve anlayışa sahip, ifade özgürlüğünün yaşanabildiği, önyargısız bir atmosfer yaratmak mümkün." dedi.

Sayın Meltem Azbazdar, toplumsal konulara toplumsal tutumuyla öne çıkan bir şirket olan Mey Diageo 'yu ve sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. Uzun yıllar uluslararası ve ulusal şirketlerde görev yaptıktan sonra 2013'te Mey Diageo ya katılarak Regülasyon ve Hukuk Direktörlüğü ile İcra Kurulu Üyeliği sorumluluklarını üstlendim. 2020'de Kurumsal İlişkiler departmanının da bana bağlanması ile birlikte; Regülasyon, Hukuk ve Kurumsal İlişkiler Direktörü olarak görevime devam ediyorum. Şirketimizin Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Komitesine liderlik ediyorum. Etik ve İtibar Derneği'nin (TEID) de Yönetim Kurulundayım.

Mey Diageo'ya gelince... Biz, kökleri 1862'de kurulan Inhisarlar İdaresi'ne kadar giden bir mirasın günümüzdeki temsilcisiyiz. Kendi topraklarında bağcılık yapan, çiftçi ruhsatına sahip bir şirketiz. Alanımızda ihracat şampiyonuyuz. Ama gerçekten kimiz; onu anlatayım. Biz kurumsal sosyal sorumluluğumuzu yerine getirmenin de ötesinde, sorumlu bir sosyal kurum olma hedefiyle çalışıyoruz. Kendimizi Türkiye ve dünyada gastronomi, tarım ve turizmin bir bileşeni olarak görüyor, bu ekosistemlerle dayanışma içinde olup onlar ilerledikçe hep beraber yükseleceğimize inanıyoruz. Kapsayıcılık ve çeşitliliği çalışma prensibi haline getirmiş bir şirketiz.

Cinsiyet eşitliği ve kadınların iş yaşamına katılımı konusunda sizce ülke olarak hangi aşamadayız, ilerlemek için hangi adımları atmalıyız, görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?

Kadınların hak ettikleri yerlere gelebilmesi, emeklerinin karşılığını alabilmesi, potansiyellerini ortaya çıkarabilmesi çok önemli. Bunun için kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Yolun uzunluğu mücadele azmimizden bir şey kaybettirmiyor. Ancak ben burada

en önemli adımın ailede atılabileceğine inanıyorum. Çünkü eşitlik öncelikle ailede başlıyor. Ebeveyn olarak davranışlarımızdan öğrenen çocuklar yetiştiriyoruz. En büyük ödevimiz; çocuklarımıza önyargısız nezaketi, farklılıklara saygıyı, dinlemeyi, empati kurmayı öğreterek doğru rol model olmak.

Mey Diageo'da toplumsal cinsiyet dengesi konusuna nasıl bakıyorsunuz, bu konuda neler yapıyorsunuz?

Toplumsal cinsiyet dengesi öncelikli konularımızdan biri. Kalite, üretim, pazarlama, finans gibi kritik öneme sahip departmanlarımız kadın yöneticilerimize emanet. Icra Kurulumuzda erkek-kadın temsiliyeti eşit. Kadın çalışanlarımız, 2021 mali yılında terfilerin yüzde 63'üne hak kazandı. Kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesini ve işgücüne katılım oranının artmasını destekliyor, saha ve fabrika rolleri gibi erkek egemen olarak görülen iş dallarında kadınların sayısının artırılması için çalışmalar yürütüyoruz.

Amacımız, cinsiyet bağımsız olarak her alanda çalışanlarımızın farkındalığını artırmak. Bu konuda; iş ilanlarında cinsiyet ayrımcılığına neden olabilecek ifadelere yer vermemek, işe alımlarda yetkinlik ve deneyimine bağlı olarak kadın ve erkek başvurularını eşit değerlendirmek, değerlendirme sürecinde aynı yetkinliklerde kadın ve erkek varsa kadın adayları tercih etmeye çalışmak gibi çalışmalar yürütüyoruz. Bağlarımızda çalışan kadın ve erkek emekçilere aynı koşulları sağlıyor, aynı yevmiyeyi veriyoruz

Konuya cinsiyet dengesinden öte, çeşitlilik ve kapsayıcılığın ön planda tutulduğu bir kurum kültürü oluşturma çerçevesinden bakıyoruz. Bu da ancak dilde ve düşüncede farkındalığın olduğu, empati ve anlayışa sahip, ifade özgürlüğünün yaşanabildiği, önyargısız bir atmosfer yaratmakla mümkün. Ínsana, doğaya ve paydaşlarımıza saygı anlayışımızla, "başka bir şirket"in mümkün olduğunu göstermek adına çalışmaya devam edeceğiz.