T24 / Mey Diageo Sürdürülebilirlik Raporunu Açıkladı; Yenilenebilir Enerji Miktarı Yüzde 40'a Çıkarıldı

13 Mayıs 2022

Alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren şirket yayımladığı raporda, sürdürülebilirlik kapsamındaki hedeflerini açıklarken, sera gazı salınımı, yenilenebilir enerji miktarı ve kadın temsili gibi pek çok alanda gerçekleştirdiği atılımları duyurdu.

Alkollü içecek sektöründe faaliyet gösteren Mey Diageo 2021 sürdürülebilirlik raporunu açıkladı. Raporda şirketin sürdürülebilirlik hedeflerinin "Ekosistem 2030: İlerlemenin Ruhu" adı altında 3'ü çevresel ikisi sosyal olmak üzere 5 ana başlıkta toplandığı belirtildi.

 Raporda şirketin yer verdiği sürdürülebilirlik başlıkları şöyle; "Bilinçli Alkol Tüketimine Teşvik Etmek", "Hayat İçin Suyu Korumak", "Düşük Karbonlu Bir Dünyaya Doğru Hızla İlerlemek", "Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek" "Kapsayıcılık ve Çeşitliliğe Liderlik Etmek"

Şirket sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda 3 tesisinde yenilenebilir enerji miktarının yüzde 40'a çıkarıldığını aktardı. Raporda ayrıca 1.295 ton sera gazı salımının engellendiğini vurgulandı.

İçeceklerde yüzde 30 daha az su kullanılacak

Raporda "Hayat İçin Suyu Korumak" başlığıyla ilgili olarak ise şirketin 2030'a kadar yaptığı her içecekte "yüzde 30 daha az su kullanma" hedefine yer verilirken, 2026 yılına kadar tüm su stresli alanlarda daha fazla suyun yerine koyulacağı taahhüt edildi.

Bu kapsamda şirketin "suyu korumak" adına öncelikli hedefleri raporda şu şekilde yer aldı:

" -Su sıkıntısı çeken tüm bölgelerimizde, ürettiğimiz her üründe kullandığımız sudan daha fazlasını yerine koymak,

-Su sıkıntısı çeken bölgelerde net bir su pozitif etkisi yaratmak

-Her içecek için yüzde 30 daha az su kullanmak

-Su kalitesinin artırılması, sanitasyon, hijyen ve suya erişimin iyileştirilmesi konularında beş kıtada sosyal projeler yapmak"

"Türkiye su zengini bir ülke değildir"

Raporda Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadığına dikkat çekilirken, kişi başına düşen su miktarının göz önüne alındığında Türkiye'nin su sıkıntı çeken bir ülke olduğu belirtildi. 

Mey Diageo'nun rapordunda "Verimsiz kullanım ve artan tüketimin yanı sıra iklim değişikliği ile yağışların düzensiz karakteri her geçen gün su yönetimi konusunu daha da önemli hale getirmektedir. Hayata geçirdiğimiz projeler ve su verimliliği çalışmaları ile 2007 yılına göre su kullanım oranımız yüzde 43 azalmıştır" bilgisi verildi.

"Tüm operasyonlarda hedef karbon 0"

"Düşük Karbonlu Bir Dünyaya Doğru Hızla İlerlemek" kapsamında şirketin hedefleri ise şu şekilde:

" -Karbon nötr çalışmaları ile tüm operasyonlar karbon sıfıra ulaşmak

- İşbirliği içindeki tedarikçilerin karbon oranlarını yüzde 50 azaltmak

-Doğrudan operasyonlar kapsamında düzenli depolama alanlarına giden atık miktarını sıfıra indirmek

Tüm ambalajlarda yüzde 100 geri dönüşüm hedefi

Şirketin "Tohumdan Kadehe Kadar Sürdürülebilirliğe Öncülük Etmek" başlığı altında ise; iklim değişikliği, su stresi ve biyoçeşitlilik kaybıyla mücadele etmeye yönelik çalışmaları devreye almayı planladığı aktarıldı.

Rapora göre şirketin bu kapsamda hedefleri şöyle:

" - Tüm ambalajları yüzde 100 geri dönüştürülebilir yapmak

- Ambalajlardaki geri dönüştürülebilir malzeme içeriğini yüzde 60'a çıkarmak

- Kullanılan ambalajları küçülterek ağırlıklarını azaltmak

- Sürdürülebilir tarım kapsamında rejeneratif tarım eğilimi alan çiftçi sayısını iki katına çıkarmak

Araziyi yenilemek ve biyoçeşitliliği oluşturmak için 150.000 küçük toprak sahibi çiftçiyi, yenilikçi teknikler ile desteklemek, döngüsel ekonomiye katkıda bulunmak"

"242 ton sera gazı emilimine engel olundu"

Söz konusu hedefler doğrultusunda şirketin “Toprağa Sıfır Atık” hedefine ulaşıldığının açıklandığı raporda, 1.295 ton sera gazı salımının engellendiğini, 346 ton çam ve 11 ton kağıt-karton atığının önlendiğini ve 242 ton sera gazı salımına engel olunduğu belirtildi.

Şirket ayrıca üç tesiste üretilen yenilenebilir enerji miktarının ortalama yüzde 40'a çıkarıldığını belirtti.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik

Raporda sürdürülebilirlik taahhütleri kapsamında "Kapsayıcılık ve Çeşitliliğe Liderlik Etmek" başlığıyla, şirket bünyesinde çalışanlara yönelik adımlar da açıklandı.

Raporda cinsiyet eşitliliğine ilişkin olarak, kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta varlığının güçlenmesi ve işgücüne katılım oranlarının artırılmasının desteklendiği ifade edildi. Raporda konuya ilişkin açıklamada üst yönetimlerde dengeli temsilin sağlanması için çalışmalar yürütüldüğü de yer aldı.

Kapsayıcılık ve çeşitlilik konusunda farkındalığın iç ve dış iletişimdeki her alana yansıtmanın taahhüt edildiği raporda, dil, din, etnik köken gibi ayrımcı kalıplardan uzak durulduğu belirtildi.

Dengeli temsil hedefi 10 yıl önce yakalandı

Raporda Mey Diageo'nun 2030 yılı için koyduğu yönetim kademesinde yüzde 50/yüzde 50 kadın-erkek yönetici oranının 10 yıl önceden yakalandığı belirtildi.

Rapora göre şirketin 2016 yılında yüzde 22 olan kadın yönetici oranı yüzde 42'ye yükselirken, bu oran kıdemli yöneticilerde yüzde 44 seviyesinde. Yine liderlik ekibinde kadın oranı da yüzde 5o oranında olurken, kadın temsili yüzde 57 seviyesinde.

"Aşırı alkol tüketimi ile mücadele programları genişletilecek"

Raporda "Bilinçli Alkol Tüketimini Teşvik Etmek" kapsamında ise alkolün zararlı kullanımını ele alınmasına devam edilerek, reşit olmayanların alkol kullanımını önlemek, alkollü araç kullanımını ve aşırı alkol tüketimi ile mücadele eden programların genişletileceği vurgulandı.